Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Dąbie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-01-25 08:54:29 Aleksander Łucka Utworzenie
2019-01-25 08:58:05 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 - 2026." w pozycji nr 1
2019-01-25 08:58:10 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.64.2018 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 2
2019-01-25 08:58:17 Aleksander Łucka Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-02-13 10:47:57 Aleksander Łucka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.63.2018 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 - 2026."
2019-02-13 10:48:01 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-02-26 14:08:04 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr IV.65.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30.01.2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok." w pozycji nr 2
2019-02-26 14:08:06 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-02-26 14:17:45 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 roku Poz.2129 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok." w pozycji nr 3
2019-02-26 14:17:46 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-02-27 13:23:55 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr V.69.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 4
2019-02-27 13:23:55 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.4.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 5
2019-02-27 13:23:56 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 6
2019-02-27 13:23:57 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-02-27 13:46:22 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr V.69.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019." na pozycję nr 6
2019-02-27 13:46:23 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-06-13 13:51:39 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr V.70.2019 Rady Miejskiej w Dšbiu z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniajšca Wieloletniš Prognozę Finansowš Gminy Dšbie na lata 2019 - 2026." w pozycji nr 7
2019-06-13 13:51:43 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr VI.77.2019 Rady Miejskiej w Dšbiu z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok." w pozycji nr 8
2019-06-13 13:51:46 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr VI.78.2019 Rady Miejskiej w Dšbiu z dnia 27 marca 2019 roku zmieniajšca Wieloletniš Prognozę Finansowš Gminy Dšbie na lata 2019-2026." w pozycji nr 9
2019-06-13 13:51:52 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-06-13 13:54:38 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr VIII..86.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 maja 2019 w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok" w pozycji nr 10
2019-06-13 13:54:45 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr VIII..87.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 maja 2019 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019-2026" w pozycji nr 11
2019-06-13 13:54:47 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.16.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 12
2019-06-13 13:54:49 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.41.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawiezmian uchwały budżetowej." w pozycji nr 13
2019-06-13 13:54:50 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.49.2019 Burmistrza Miasta Dabie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 14
2019-06-13 13:54:51 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OZSE.0050.11.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 15
2019-06-13 13:55:08 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-06-13 14:01:55 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 roku Poz.2129 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok." na pozycję nr 7
2019-06-13 14:01:55 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OZSE.0050.11.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." na pozycję nr 8
2019-06-13 14:01:55 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.16.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." na pozycję nr 9
2019-06-13 14:01:55 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr VI.77.2019 Rady Miejskiej w Dšbiu z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok." na pozycję nr 10
2019-06-13 14:01:55 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.41.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawiezmian uchwały budżetowej." na pozycję nr 12
2019-06-13 14:01:55 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr VIII..86.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 maja 2019 w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok" na pozycję nr 13
2019-06-13 14:01:55 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr VIII..87.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 maja 2019 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2019-2026" na pozycję nr 14
2019-06-13 14:01:56 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-06-24 12:04:25 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 czerwca 2019 riku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 16
2019-06-24 12:04:26 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-07-05 11:30:04 Aleksander Łucka Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr V.70.2019 Rady Miejskiej w Dšbiu z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniajšca Wieloletniš Prognozę Finansowš Gminy Dšbie na lata 2019 - 2026."
2019-07-05 11:30:04 Aleksander Łucka Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr VI.78.2019 Rady Miejskiej w Dšbiu z dnia 27 marca 2019 roku zmieniajšca Wieloletniš Prognozę Finansowš Gminy Dšbie na lata 2019-2026."
2019-07-05 11:30:07 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-07-05 11:57:39 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr VII.82.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmain do uchwały budżetowej na 2019 rok." w pozycji nr 11
2019-07-05 11:57:40 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-07-05 14:33:40 Aleksander Łucka Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr VI.77.2019 Rady Miejskiej w Dšbiu z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok." na "Uchwała nr VI.77.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok."
2019-07-05 14:33:40 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.30.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 10
2019-07-05 14:33:41 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.38.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 11
2019-07-05 14:33:41 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.56.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawiezmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 18
2019-07-05 14:33:43 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-07-17 09:32:23 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.57.2019 Burmistrza Mista Dąbie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok." w pozycji nr 19
2019-07-17 09:32:25 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-07-17 15:37:17 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.62.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 19 lipca 2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 19
2019-07-17 15:37:17 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.64.2018 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019." na pozycję nr 20
2019-07-17 15:37:28 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-07-17 15:42:51 Aleksander Łucka Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.62.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 19 lipca 2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019."
2019-07-17 15:42:53 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-07-19 15:33:11 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.62.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 19 lipca 2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 19
2019-07-19 15:33:13 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-08-21 13:39:40 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.72.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian uchway budżetowej na rok 2019" w pozycji nr 21
2019-08-21 13:39:41 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-09-02 15:22:08 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr X.98.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok." w pozycji nr 22
2019-09-02 15:22:09 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-03-29 14:17:25 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.23.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok." w pozycji nr 23
2019-03-29 14:17:26 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-03-29 14:28:06 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.23.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok." na pozycję nr 8
2019-03-29 14:28:08 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-06-26 14:30:47 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr IX.92.2019 Rady MIejskiej w Dšbiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok" w pozycji nr 20
2019-06-26 14:30:49 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-07-22 14:33:08 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.63.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 22
2019-07-22 14:33:12 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-09-05 14:35:23 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.80.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 25
2019-09-05 14:35:24 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-10-15 16:01:47 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr. OSZE.0050.87.2019 z dnia 30 września 2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019" w pozycji nr 27
2019-10-15 16:01:49 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-10-25 14:46:58 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XI.101.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok" w pozycji nr 28
2019-10-25 14:47:00 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-10-25 15:02:03 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.90.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dznia 14 października 2019 r. w sprawie zmianuchwałuy budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 29
2019-10-25 15:02:04 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-10-28 11:11:45 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XII.110.2109 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 Października 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019" w pozycji nr 30
2019-10-28 11:11:47 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-10-30 15:35:49 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OSZE.0050.93.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 30
2019-10-30 15:35:51 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-11-29 10:52:34 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XIV.128.2019 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian do chwały budżetowej na rok 2019" w pozycji nr 32
2019-11-29 10:52:36 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-11-29 11:09:48 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-12-12 14:18:52 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OS.0050.106.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019" w pozycji nr 33
2019-12-12 14:18:54 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-12-03 15:20:52 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OS.0050.104.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprzwie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok" w pozycji nr 34
2019-12-03 15:20:53 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-11-14 15:23:42 Aleksander Łucka Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OS.0050.104.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprzwie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok" na pozycję nr 33
2019-11-14 15:23:53 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-11-14 15:28:42 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OS.0050.97.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej." w pozycji nr 32
2019-11-14 15:28:44 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-12-16 15:43:19 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie nr OS.0050.108.2019 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 grudnia 2019 r w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok" w pozycji nr 36
2019-12-16 15:43:22 Aleksander Łucka Aktualizacja
2019-12-27 15:57:27 Aleksander Łucka Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XV.135.2019 RM w Dąbiu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2019." w pozycji nr 37
2019-12-27 15:57:29 Aleksander Łucka Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij