Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Dąbie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Obsługa osób niesłyszących
    Informacja dla osób niesłyszących (1)

Informacje o Gminie Dąbie
    Położenie (2)
    Aktualności (1)
    Gminny Portal Internetowy (1)
    Folder Gminy Dąbie (1)
    Informator Dąbski (1)
    Charakterystyka Gminy (1)
    Powiatowy Urząd Pracy w Kole (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)

Urząd Miejski w Dąbiu
    Regulamin organizacyjny Urzędu (1)
    Kierownictwo urzędu (3)
    Oświadczenia Burmistrza (0)
        2017 (1)
    Zarządzenia Kierownika Urzędu (0)
        2023 rok (4)
        2022 rok (1)
        2021 rok (4)
        2019 rok (10)
        2018 rok (18)
        2017 rok (13)
        2016 rok (19)
        2014 rok (1)
        2011 rok (2)
        2010 rok (3)
        2024 rok (3)
    Stanowiska pracy (1)
    Załatwianie spraw (54)
    Nr konta bankowego (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    CAF (1)
    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (1)
    Rejestry i ewidencje (2)
    Udostępnianie informacji publicznej (4)
    Sprawozdawczość (0)
        2020 rok (1)
        2019 rok (2)
        2018 rok (1)
        2023 (1)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (1)
    Cyberbezpieczeństwo (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska w Dąbiu (0)
        Skład rady (1)
        Rada Miejska w Dąbiu dane kontaktowe (1)
        Komisje (0)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Oświaty (1)
            Komisja Rolna (1)
            Komisja Finansowa (1)
        Przewodniczący rady (1)
        Wiceprzedowniczący rady (1)
        Terminarz Posiedzeń (1)
        Głosowania (0)
            I Sesja 20.11.2018 r. (1)
            II Sesja 4.12.2018 (1)
            III Sesja 28.12.2018 (1)
            IV Sesja 30.01.2019 (1)
            V Sesja 21.02.2019 (1)
            VI Sesja 27.03.2019 (1)
            VII Sesja 24.04.2019 (1)
            VIII Sesja 29.05.2019 (1)
            IX Sesja 26.06.2019 (1)
            X Sesja 28.08.2019 (1)
            XI Sesja 25.09.2019 (1)
            XII Sesja 23.10.2019 r. (1)
            XIII Sesja 20.11.2019 r. (1)
            XIV Sesja 27.11.2019 r. (1)
            XV Sesja 20.12.2019 r. (1)
            XVI Sesja 29.01.2020 r. (1)
            XVII Sesja 27 02.2020 r. (1)
            XVIII Sesja 25.03.2020 r. (1)
            XIX Sesja 29.04.2020 r. (1)
            XX Sesja 27.05.2020 r. (1)
            XXI Sesja 24.06.2020 r. (1)
            XXII Sesja 25.08.2020 r. (1)
            XXIII Sesja 22.09.2020 r. (1)
            XXIV Sesja 28.10.2020 r. (1)
            XXV Sesja 18.11.2020 r. (1)
            XXVI Sesja 25.11.2020 r. (1)
            XXVII Sesja 21.12.2020 r. (1)
            XXVIII Sesja 26.01.2021 (1)
            XXIX Sesja 15.02.2021 r. (1)
            XXX Sesja 23.02.2021 r. (1)
            XXXI Sesja 23.03.2021 r. (1)
            XXXII Sesja 27.04.2021 (1)
            XXXIII Sesja 25.05.2021 r. (1)
            XXXIV Sesja 28.06.2021 (1)
            XXXV Sesja 20.07.2021 r. (1)
            XXXVI Sesja 30.08.2021 r. (1)
            XXXVII Sesja 29.09.2021 r. (1)
            XXXVIII Sesja 26.10.2021 r. (1)
            XXXIX Sesja 24. 11. 2021 r. (1)
            XL Sesja 17.12.2021 r. (1)
            XLI Sesja 28.12.2021 r. (1)
            XLII Sesja 25. 01.2022 r. (1)
            XLIII Sesja 22.02.2022 (1)
            XLIV Sesja 29.03.2022 (1)
            XLV Sesja 8.04.2022 (1)
            XLVI Sesja 26.04.2022 r. (1)
            XLVII Sesja 23.05.2022 r. (1)
            XLVIII Sesja 28.06.2022 r. (1)
            XLIX Sesja 30.08.2022 r. (1)
            L Sesja 06.09.2022 r. (1)
            LI Seja 26.09.2022 r. (1)
            LII Sesja 31.10.2022 r. (1)
            LIII Sesja 29.11.2022 r. (1)
            LIV Sesja 29.12.2022 r. (1)
            LV Sesja 17.01.2023 r. (1)
            LVI Sesja 27.02.2023 r. (1)
            LVII Sesja 23.03.2023 r. (0)
            LVIII Sesja 24.04.2023 r. (1)
            LIX Sesja 30.05.2023 r. (1)
            LXI Sesja 28.08.2023 (1)
            LXII Sesja 29.09.2023 r. (1)
            LXIII Sesja 31.10.2023 (1)
            LXV Sesja 28.11.2023 r. (1)
            LXVI Sesja 29.12.2023 r. (1)
            LXVII Sesja 23.01.2024 r. (1)
            LXVIII Sesja 28.02 2024 r. (1)
            LXIX Sesja 28.03.2024 (1)
            LXX Sesja 29.04.2024 (1)
            Kadencja 2024-2029 (0)
                I Sesja Rady Miejskiej w Dąbiu 6.05.2024 r. (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        za 2017 rok (0)
            Burmistrz (1)
            Sekretarz Miasta (1)
            Skarbnik Miasta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Dyrektorzy placówek oświatowych (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (1)
            Radni Rady Miejskiej w Dąbiu (1)
            Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbiu (1)
        Oświadczenia majątkowe kadencja 2018-2023 (0)
            Burmistrz Miasta Dąbie (9)
            Sekretarz Miasta (1)
            Skarbnik Miasta (2)
            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (1)
            Dyrektorzy Placówek Oświatowych (1)
            Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbiu (1)
            Radni Rady Miejskiej w Dąbiu (16)
            Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (1)
            Dyrektor ds. administracyjnych (4)

Jednostki organizacyjne gminy
    Szkoły i Przedszkole (0)
        Szkoły na terenie Gminy Dąbie (1)
        Przedszkole Miejskie w Dąbiu (0)
            Informacje o Przedszkolu Miejskim w Dąbiu (1)
            Przetargi (0)
                Otwarte (0)
                Rozstrzygnięte (0)
                    2012 rok (1)
    Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna (0)
        Informacje o Miejsko Gminnm Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu (1)
        Statut MGOKiBP w Dąbiu (1)
        Przetargi (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (2)
        katalog on-line (1)
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
    Środowiskowy Dom Samopomocy (0)
        Informacje o Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu (1)
        Przetargi (0)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (3)

Sołectwa
    Statut Sołectwa (24)
    Informacie o sołectwach na terenie Gminy Dąbie (1)
    Sołtysi (1)

Finanse i Budżet
    Budżet Gminy Dąbie (0)
        na 2024 rok (9)
        na 2023 rok (1)
        na 2022 rok (1)
        na 2021 rok (1)
        na 2020 rok (1)
        na 2019 rok (1)
        na 2018 rok (1)
        na 2017 rok (1)
        na 2016 rok (1)
        na 2015 rok (1)
        na 2014 rok (1)
        na 2013 rok (1)
        na 2012 rok (1)
        na 2011 rok (1)
        na 2010 rok (1)
        na 2009 rok (1)
        na 2008 rok (1)
        na 2007 rok (1)
        na 2006 rok (1)
        na 2005 rok (1)
        na 2004 rok (1)
        na 2003 rok (1)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
        2023 rok (1)
        2022 rok (1)
        2021 rok (1)
        2020 rok (1)
        2019 rok (1)
        2018 rok (1)
        2017 rok (1)
        2016 rok (1)
        2015 rok (1)
        2014 rok (1)
        2013 rok (1)
        2012 rok (1)
        2011 rok (1)
        2024 rok (1)
        2024 rok (5)
    Opinie RIO (0)
        2023 rok (9)
        2022 rok (9)
        2021 rok (0)
        2020 rok (0)
        2019 rok (6)
        2018 rok (5)
        2017 rok (4)
        2016 rok (3)
        2015 rok (1)
        2014 rok (1)
        2013 rok (1)
        2012 rok (1)
        2011 rok (1)
    Pomoc publiczna (0)
        wykaz udzielonej pomocy publicznej (2)
    Udzielone ulgi i umorzenia (0)
        Wykaz udzielonych ulg i umorzeń (3)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
            2022 (1)
            2023 (1)
    Informacja o stanie mienia komunalnego (6)
    Kontrole (0)
        Kontrola zarządcza (0)
            2015 rok (1)
            2013 rok (1)
    Raport – Stan finansowy i organizacyjny Gminy Dąbie w latach 2007-2014 (1)
    Sprawozdania (0)
        Sprawozdania 2022 rok (9)
        Sprawozdania 2021 rok (10)
        Sprawozdania 2020 rok (10)
        Sprawozdania 2019 rok (11)
        Sprawozdania 2018 rok (1)
        Sprawozdania 2017 rok (1)
        Sprawozdania 2023 rok (8)
    Raport o stanie Gminy Dąbie (3)
    Informacja zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych (2)

Prawo lokalne
    Statut (0)
        Statut Gminy Dąbie (3)
    Uchwały (0)
        2024 rok (0)
            Styczeń (8)
            Luty (5)
            Marzec (10)
            Kwiecień (7)
            Maj (11)
        2023 rok (0)
            Styczeń (10)
            Luty (5)
            Marzec (6)
            Kwiecień (13)
            Maj (8)
            Czerwiec (9)
            Sierpnień (7)
            Wrzesień (2)
            Październik (12)
            Listopad (11)
            Grudzień (8)
        2022 rok (0)
            Styczeń (4)
            Luty (8)
            Marzec (8)
            Kwiecień (6)
            Maj (6)
            Czerwiec (9)
            Sierpień (4)
            Wrzesień (12)
            Październik (6)
            Listopad (9)
            Grudzień (3)
        2021 rok (0)
            Styczeń (16)
            Luty (13)
            Marzec (4)
            Kwiecień (9)
            Maj (8)
            Czerwiec (10)
            Lipiec (7)
            Sierpień (3)
            Wrzesień (4)
            Październik (5)
            Listopad (10)
            Grudzień (19)
        2020 rok (0)
            Styczeń (11)
            Luty (2)
            Marzec (10)
            Kwiecień (2)
            Maj (6)
            Czerwiec (6)
            Sierpień (7)
            Wrzesień (11)
            Październik (13)
            Listopad (9)
            Grudzień (17)
        2019 rok (0)
            Styczeń (13)
            Luty (3)
            Marzec (9)
            Kwiecień (4)
            Maj (5)
            Czerwiec (6)
            Sierpień (6)
            Wrzesień (5)
            Październik (7)
            Listopad (17)
            Grudzień (10)
        2018 rok (0)
            Styczeń (8)
            Luty (3)
            Marzec (12)
            Kwiecień (6)
            Maj (7)
            Czerwiec (16)
            Lipiec (5)
            Sierpnień (11)
            Wrzesień (6)
            Październik (12)
            Listopad (3)
            Grudzień (52)
        2017 rok (0)
            Styczeń (6)
            Luty (11)
            Marzec (11)
            Kwiecień (9)
            Maj (6)
            Czerwiec (6)
            Sierpień (10)
            Wrzesień (12)
            Październik (12)
            Listopad (5)
            Grudzień (12)
        2016 rok (0)
            Styczeń (6)
            Luty (14)
            Marzec (10)
            Kwiecień (5)
            Maj (9)
            Czerwiec (7)
            Sierpień (9)
            Wrzesień (6)
            Październik (8)
            Listopad (7)
            Grudzień (13)
        2015 rok (0)
            Styczeń (5)
            Luty (2)
            Marzec (23)
            Maj (9)
            Czerwiec (5)
            Sierpień (13)
            Wrzesień (10)
            Październik (16)
            Listopad (6)
            Grudzień (6)
        2014 rok (68)
        2013 rok (69)
        2012 rok (67)
        2011 rok (100)
        2010 rok (72)
        2009 rok (53)
        2008 rok (77)
        2007 rok (83)
        2006 rok (44)
        2005 rok (52)
        2004 rok (53)
        2003 rok (69)
        2002 rok (20)
        Sprawy organizacyjne (2)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2024 rok (0)
            Styczeń (4)
            Marzec (7)
            Kwiecień (5)
            Maj (3)
            Czerwiec (4)
        2023 rok (0)
            Styczeń (9)
            Luty (3)
            Marzec (7)
            Kwiecień (2)
            Maj (4)
            Czerwiec (6)
            Lipiec (4)
            Sierpień (3)
            Wrzesień (10)
            Październik (3)
            Listopad (4)
            Grudzień (5)
        2022 rok (0)
            Styczeń (11)
            Luty (4)
            Marzec (7)
            Kwiecień (1)
            Maj (4)
            Czerwiec (11)
            Lipiec (6)
            Sierpień (8)
            Wrzesień (6)
            Październik (7)
            Listopad (13)
            Grudzień (7)
        2021 rok (0)
            Styczeń (5)
            Luty (5)
            Marzec (4)
            Kwiecień (6)
            Maj (4)
            Czerwiec (9)
            Lipiec (5)
            Sierpień (6)
            Wrzesień (4)
            Październik (4)
            Listopad (5)
            Grudzień (11)
        2020 rok (0)
            Styczeń (7)
            Luty (5)
            Marzec (16)
            Kwiecień (4)
            Maj (2)
            Czerwiec (9)
            Lipiec (6)
            Sierpień (3)
            Wrzesień (7)
            Październik (6)
            Listopad (5)
            Grudzień (6)
        2019 rok (0)
            Styczeń (4)
            Luty (6)
            Marzec (13)
            Kwiecień (17)
            Maj (9)
            Czerwiec (8)
            Lipiec (9)
            Sierpień (17)
            Wrzesień (4)
            Październik (6)
            Listopad (11)
            Grudzień (7)
        2018 rok (0)
            Styczeń (2)
            Luty (4)
            Marzec (9)
            Kwiecień (4)
            Maj (6)
            Czerwiec (8)
            Lipiec (9)
            Sierpień (7)
            Wrzesień (5)
            Październik (5)
            Listopad (7)
            Grudzień (8)
        2017 rok (0)
            Styczeń (2)
            Luty (3)
            Marzec (9)
            Kwiecień (5)
            Maj (5)
            Czerwiec (5)
            Lipiec (2)
            Sierpień (10)
            Wrzesień (6)
            Październik (7)
            Listopad (10)
            Grudzień (5)
        2016 rok (0)
            Styczeń (5)
            Luty (4)
            Marzec (10)
            Kwiecień (4)
            Maj (5)
            Czerwiec (6)
            Lipiec (5)
            Sierpień (6)
            Wrzesień (4)
            Październik (7)
            Listopad (5)
            Grudzień (5)
        2015 rok (0)
            Styczeń (7)
            Luty (1)
            Marzec (12)
            Kwiecień (5)
            Maj (6)
            Czerwiec (5)
            Lipiec (6)
            Sierpień (16)
            Wrzesień (3)
            Październik (4)
            Listopad (8)
            Grudzień (18)
        2014 rok (61)
        2013 rok (48)
        2012 rok (47)
        2011 rok (52)
        2010 rok (39)
        2009 rok (48)
        2008 rok (42)
        2007 rok (36)
        2006 rok (14)
        2005 rok (5)
        2004 rok (3)
    Programy i regulaminy (1)
        Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie na lata 2018-2032 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości CHRUŚCIN 2017-2027 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości CICHMIANA 2015-2025 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości DOMANIN 2018-2028 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości CHEŁMNO 2015-2025 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości KRZEWO 2015-2025 (1)
        Strategia rozwoju miejscowości KRZEWO 2020-2025 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości KARSZEW 2019-2029 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości KUPININ 2018-2028 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości LISICE 2015-2025 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości ROŚLE 2015-2025 (1)
        Plan Odnowy Miejscowości RZUCHÓW 2015-2025 (1)
        Strategia rozwoju miejscowości RZUCHÓW 2020-2025 (1)
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbie 2016-2020 (1)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 (1)
        PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DĄBIE NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 (1)
        Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dąbie na lata 2014 - 2020 (1)
        Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dąbie (1)
        Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbie (1)
        Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dąbie (1)
        Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (1)
        Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbie na lata 2004 - 2006 oraz 2007 - 2013 (1)
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego (1)
        Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dąbie (1)
        Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Dąbie (1)
        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Dąbie (1)
        Program współpracy miasta i Gminy Dąbie z organizacjami pozarządowymi (1)
        Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (1)
        Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Dąbie na lata 2016-2020 (1)
        Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Dąbie na lata 2016-2030 (1)
        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (1)

Kontrola Zarządcza
    Kontrola Zarządcza w Urzędzie Miejskim w Dąbiu (1)
    Kontrola Zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbie (1)
    Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (7)

Informacje o środowisku
    Informacje i obwieszczenia (348)
    Publicznie dostępny wykaz danych (1)
    Gospodarka odpadami nowe ważne! (51)
        Informacje podstawowe nowe (6)
    Zgłaszanie szkód w rolnictwie (1)
    Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbie (2)

Wybory i Referenda
    Wybory i Referenda nowe ważne! (1)
        Wybory - Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie I - 2023 (1)
        Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r. nowe ważne! (18)
        Wybory uzupełniające (30)
            Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dąbiu 2024 (6)
                Miejska Komisja Wyborcza (2)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (14)
        Wybory do Sejmu i Senatu (20)
        Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 (21)
        Referendum ogólnokrajowe - 15 października 2023 r. (3)
        Informacje (1)
        Wybory samorządowe 2024 (26)
            Obwodowa Komisja Wyborcza (2)
            Terytorialna Komisja Wyborcza (2)
            Pełnomocnictwo do głosowania (3)
            Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych (6)
            Miejska Komisja Wyborcza w Dąbiu (12)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (13)
            Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych (4)
            Wnioski (2)

Informacje
    Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dąbie (1)
    Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (28)
    Program Operacyjny Kapitał Ludzki (1)
        Realizowane projekty (0)
            Maluchy na start (5)
        Zrealizowane projekty (0)
            Twój sukcec to Twoja aktywność (5)
            Chcę ratować skutecznie (4)
            Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Dąbie (17)
            Z Dąbia wszędzie blisko (4)
    Przynależność Gminy Dąbie do Stowarzyszeń (0)
        Stowarzyszenie "SOLNA DOLINA" (1)
    Komunikaty ostrzegawcze ważne! (296)
    Redakcja (1)
    Sesje Rady Miejskiej (0)
        2023 (11)
        2022 (13)
        2021 (11)
        2020 (12)
        2019 (11)
        2018 nowa kadencja Rady (2)
        2018 (13)
        2017 (12)
        2016 (3)
        2024 (4)
    Pozostałe informacje (6)
    Rewitalizacja (6)
    Informacje dla Mieszkańców (6)
    Informacje kół łowieckich (6)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (3)
    Narodowy Spis Powszechny (3)
    Wybory do Izb Rolniczych 2023 (2)

Oferty pracy
    Oferty pracy (6)

Ogłoszenia i konkursy
    Ogłoszenia i konkursy ważne! (268)

Przetargi
    Plan zamówień publicznych (7)
    Otwarte (2)
    Rozstrzygnięte (0)
        2023 rok (14)
        2022 rok (19)
        2021 rok (10)
        2020 rok (8)
        2019 rok (9)
        2018 rok (14)
        2017 rok (14)
        2016 rok (12)
        2015 rok (15)
        2014 rok (22)
        2013 rok (39)
        2012 rok (13)
        2011 rok (8)
        2010 rok (12)
        2009 rok (16)
        2008 rok (14)
        2007 rok (10)
        2006 rok (13)
        2024 rok (1)
    Zapytania ofertowe (5)
    Nieruchomości (0)

Dokumenty do pobrania
    Dokumenty do pobrania nowe (0)
        Działalność gospodarcza (1)
        Sprzedaż napojów alkoholowych (3)
        Plan miejscowy oraz studium (4)
        Pozostałe dokumenty (20)
        Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego (1)
        Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (1)
        Dokumenty dla przedszkolaka (1)
        Dokumenty dla pierwszoklasisty (1)
        GKRPA (3)
    Stypendia szkolne nowe (1)

Petycje
    Petycje wniesione do Burmistrza Miasta (0)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2020 (2)
        Rok 2021 (4)
        Rok 2022 (1)
        Rok 2024 (3)
    Petycje wniesione do Rady Miasta (3)
    Informacje o petycjach (2)

Podatki
    Podatki (13)

Zgromadzenia Publiczne
    2017 (0)
    2024 (3)

Tereny inwestycyjne
    Tereny inwestycyjne w Gminie Dąbie (0)
        Dąbie ul. Łęczycka (1)
        Dąbie ul. Nadrzeczna (1)
        Dąbie ul. Ogrodowa (1)
        Chruścin (1)
        Cichmiana (1)
        Domanin I (1)
        Domanin II (1)
        Domanin III (1)
        Grabina Wielka (1)
        Ladorudz (1)
        Sobótka (1)
        Tarnówka Wiesiołowska (1)
        Tarnówka, Dąbie, Tarnowka Wiesiołowska (1)
        Wiesiołów (1)

e-mapa Gminy Dąbie
    e-mapa gminy dąbie (1)

Klauzula informacyjna - RODO
    Klauzula informacyjna - RODO (1)
    Inspektor Ochrony Danych Osobowych (1)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij