Wacław Zwoniarkiewicz

Miejsce urzędowania: Urząd Miejski w Dąbiu

Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

tel. (63) 262 82 79 lub (63) 27 10 073 

 

e-mail: sekretariat@gminadabie.pl

Przewodniczący przyjmuje interesantów

w Biurze Rady (pokój nr 7)

w każdy piątek

w godzinach 1400 – 1530