Zamawiający:
Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

Tytuł przetargu:
Przebudowa drogi w miejscowości Chełmno Wieś

CPV:
45.23.31.20-6; 45.11.20.00-5; 45.10.00.00-8; 45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Termin realizacji:
do dnia 15.06.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Augustyniak, Karol Bugała tel. 632710073, 632628286

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sekretariat


Oferty można składać do:
2018-04-04 godz: 10:15

Otwarcie ofert:
2018-04-04 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sala nr 8


Kryteria wyboru:
Cena - 60,00 %
Okres gwarancji - 40,00 %


Wadium:
4000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące