Zamawiający:
Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

Tytuł przetargu:
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie

CPV:
71222000-0, 71320000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45112700-2, 45200000-9, 45220000-5, 45222000-9, 45222100-0, 45213270-6, 45230000-8, 45231000-5, 45231400-9, 45231300-8, 45231600-1, 45400000-1, 74200000-1, 74230000-7, 74232000-4, 42900000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Rozdział VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
do dnia 10.12.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Nowosielska, tel. 632628277, 632710073 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, Katarzyna Augustyniak tel. 632628286, 632710073 - w sprawach dotyczących procedury postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sekretariat


Oferty można składać do:
2018-09-27 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2018-09-27 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sala nr 8


Kryteria wyboru:
1) CENA (całkowity koszt zamówienia) z VAT-em (C) - 60%
2) OKRES GWARANCJI na prace budowlano-montażowe (G1) - 20%
3) OKRES GWARANCJI na instalację i moduły fotowoltaiczne (G2) - 10%
4) OKRES GWARANCJI dla dostarczonych urządzeń technicznych i narzędzi (G3) - 10%


Wadium:
10000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące