Data złożenia: 04.03.2021r.

Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland, częściowo wyłączona jawność

Przedmiot sprawy: Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Stan realizacji: http://dabie.nowoczesnagmina.pl/?a=5379

Przewidywany termin załatwienia: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.