Data złożenia: 21.12.2021r.

Podmiot wnoszący petycję: Fundacja im. Nikoli Tesli

Przedmiot sprawy: Petycja w sprawie szkodliwości maseczek i rozporządzenia o koniecznoci zakrywania ust i nosa.

Stan realizacji: http://dabie.nowoczesnagmina.pl/?a=5769

Przewidywany termin załatwienia: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.