Data złożenia: 01.08.2022r.

Podmiot wnoszący petycję: Partyk Janusz Król, ul. Łazienna 19/2 87-300 Brodnica

Przedmiot sprawy: Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Stan realizacji: http://dabie.nowoczesnagmina.pl/?a=6007

Przewidywany termin załatwienia: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.