PUBLICZNIE  DOSTĘPNY WYKAZ  DANYCH  O  DOKUMENTACH
ZAWIERAJĄCYCH  INFORMACJE  O  ŚRODOWISKU  I  JEGO  OCHRONIE


FORMULARZ  A - karta informacyjna dla:
- wniosków o wyanie decyzji,
- wniosków o wydanie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostawczego
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=12390&type=A

FORMULARZ  B - karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień,
- wskazań lokalizacyjnych
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=12390&type=B

FORMULARZ  E - karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analizy porealizacyjnej,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo - geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=12390&type=E

Wyszukiwanie kart w wykazie:
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=12390