Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, każdy obywatel ma prawo wstępu na sesję Rady Miejskiej w Dąbiu.