Średnia stopa bezrobocia na terenie powiatu kolskiego:

- 2009 rok: 14,09 % 
- 2008 rok: 14,18 % 
- 2007 rok: 18,48 %
- 2006 rok: 23,15 %
- 2005 rok: 25,18 %
- 2004 rok: 26,23 %
- 2003 rok: 22,50 %
- 2002 rok: 22,98 %
- 2001 rok: 20,48 %
- 2000 rok: 18,80 %

Powiatowy Urząd Pracy w Kole
Dane statystyczne bezrobocia