Redakcja Strony Biuletynu Informacji Publicznej:

 Nadzór merytoryczny prowadzą: 
Osoby zajmujące samodzielne stanowiska, każdy w zakresie swoich właściwości.

Za wprowadzenie i modyfikację informacji odpowiada:

Karol Bugała

Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie
tel. 632710073

fax. 632710086
administrator@dabie.nowoczesnagmina.pl