Informacje o sołectwach na terenie Gminy Dąbie dostępne są pod adresem internetowym:

http://www.gminadabie.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&sub=20&menu=20&strona=1