Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu przy ul. 3 Maja 4 w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10.00 - 14.00.

 

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkt będzie nieczynny.

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgowe Izby Adwokackie i Okręgowe Izby Radców Prawnych.