Zamawiający:
Gmina Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg w miejscowościach Bród - Krzykosy oraz Ladorudz

CPV:
45.23.31.20-6; 45.11.20.00-5; 45.10.00.00-8; 45.23.32.20-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Termin realizacji:
do dnia 19.11.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Rosiak tel. 632628286

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sekretariat


Oferty można składać do:
2020-10-30 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2020-10-30 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie - sala nr 8


Kryteria wyboru:
Cena - 60,00 %
Okres gwarancji - 40,00 %


Wadium:
5000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące