URZĄD MIEJSKI W DĄBIU

BUDYNEK A

Sekretariat

Inspektor Agnieszka Jabłońska
Pokój nr 1
tel. 63 26 28 270
tel. 63 27 10 073
fax: 63 27 10 086
e-mail: sekretariat@gminadabie.pl


Burmistrz

Tomasz Ludwicki
Pokój nr 1A 
tel. 63 26 28 270
e-mail: sekretariat@gminadabie.pl


Dyrektor ds. administracyjnych 

Monika Szymanowska

Pokój nr 2
tel. 63 26 28 272
e-mail: dyrektor@gminadabie.pl 
    


Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Podinspektor Agnieszka Kaźmierczak
Pokój nr 4
tel. 63 26 28 276
e-mail: 
a.kazmierczak@gminadabie.pl

Inspektor Katarzyna Augustyniak
Pokój nr 4
tel. 63 26 28 286
e-mail:
k.augustyniak@gminadabie.pl


Wieloosobowe stanowisko ds. komunalnych i lokalowych; Gospodarki przestrzennej


Inspektor Mariusz Augustyniak
Pokój nr 5
te. 63 26 28 283
e-mail:
m.augustyniak@gminadabie.plWieloosobowe stanowisko ds komunalnych i lokalowych; gospodarki przestrzennej;
Ewidencji  działalności gospodarczej; Kasa

Inspektor Ewa Nuszkiewicz

Pokój nr 5
tel. 63 26 28 274
e-mail:
e.nuszkiewicz@gminadabie.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Agnieszka Kapalska
Pokój nr 6 - I piętro
tel. 63 27 10 082
e-mail:
usc@gminadabie.pl

Natalia Bekier
Pokój nr 6 - I piętro
tel. 63 27 10 082
e-mail:
organizacyjny@gminadabie.pl


Ewidencja ludności;Zarządzania kryzysowego;Sportu

Natalia Bekier
Pokój nr 6 - I piętro
tel. 63 27 10 082
e-mail:
organizacyjny@gminadabie.pl

                                      

Biuro Rady Miejskiej

Pokój nr 7 - I piętro
tel. 63 26 28 279
e-mail: biurorady@gminadabie.pl
 Wieloosobowe stanowisko ds.
rozwoju i ochrony środowiska

Inspektor  Dorota Nowosielska
Pokój nr 8 - I piętro
tel.63 26 28 277
e-mai: d.nowosielska@gminadabie.pl

Inspektor Mirosława Dudzińska
Pokój nr 8 - I piętro
tel. 63 26 28 277
e-mail:
m.dudzinska@gminadabie.plWieloosobowe stanowisko ds.
inwestycji i zamówień publicznych

Izabela Rosiak
Pokój nr 8 - I piętro
tel. 63 26 28 286
e-mail:
i.rosiak@gminadabie.pl

Inspektor Karol Bugała
Pokój nr 8 - I piętro
te. 63 26 28 286
e-mail: k.bugala@gminadabie.pl

Skarbnik

Inspektor Katarzyna Charuba
Pokój nr 9a - I piętro
tel. 63 26 16 473
e-mail: k.charuba@gminadabie.pl  


Sala Konferencyjna
Pokój nr 9 - I piętro


Księgowość budżetowa

Inspektor Katarzyna Charuba
Pokój nr 9a - I piętro
tel. 63 26 16 473
e-mail:
k.charuba@gminadabie.pl

Inspektor Anna Stanisławiak
Pokój nr 9a - I piętro
tel. 63 26 16 473
e-mail:
a.stanislawiak@gminadabie.pl

Inspektor Paulina Królikowska
Pokój nr 9a - I piętro
tel. 63 26 28 286
e-mail:
p.krolikowska@gminadabie.pl

 

BUDYNEK B

 

    
Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty

Inspektor Ewa Klementowska
Pokój nr 15
tel. 63 26 28 282
e-mail: e.klementowska@gminadabie.pl

Inspektor Ewa Czarna
Pokój nr 15
tel. 63 26 28 282
e-mail: e.czarna@gminadabie.pl

Inspektor Wioletta Biernat
Pokój nr 15

tel. 63 26 28 276
e-mail: 
w.biernat@gminadabie.pl