Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Dąbiu jest:

Łukasz Królasik

tel. 63 2710073, e-mail sekretariat@gminadabie.pl