Urząd Miejski w Dąbiu posiada następujący rachunek bankowy:

 

Bank Spółdzielczy Witkowo o/Dąbie:

74 8538 1012 0200 0680 2000 0016