Aktualności z terenu Miasta i Gminy Dąbie dostępne są pod adresem internetowym:

http://www.gminadabie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=1&menu=1&strona=1