INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 1/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ogłoszonego  przez Burmistrza Miasta Dąbie na realizację usług integracji społecznej pn. ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbie” przez usługodawców w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Programu  Integracji Społecznej

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/2008 na  realizację usług integracji społecznej pn. ,,Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbie” wybrano do realizacji 2 oferty.

1.     Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu n/Nerem złożoną w partnerstwie z Radą Rodziców działającą przy Miejsko – Strażacko – Młodzieżowej Orkiestrze Dętej na realizację usługi  pn. ,,Wyjazd wypoczynkowy połączony z warsztatami edukacyjnymi (muzycznymi) rozwijającymi zainteresowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży aktywnie działającej w Miejsko – Strażacko – Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Dąbiu.

2.     Oferta Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu złożoną w partnerstwie z Świetlicą Socjoterapeutyczną nr 14. na realizację usługi  pn. ,,Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży aktywnych form wypoczynku letniego np. gry, zabawy, rozgrywki sportowe, konkursy prowadzone na terenie gminy Dąbie z możliwością wyjazdów poza teren gminy (jednodniowe wycieczki)”

 
                                                                
Burmistrz Miasta Dąbia
                                                                
/-/Zbigniew Mielczarek