Informacje o Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu dostępne są pod adresem internetowym:

http://www.gminadabie.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&sub=35&menu=35&strona=1