Informacje o szkołach na terenie Gminy Dąbie dostępne są pod adresem internetowym:

http://www.gminadabie.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=57&subsub=26&menu=29&strona=1